Поништавање побијаног решења од стране првостепеног органа по ЗУП-у – НОВО –

Аутор чланка
У члану 163. Закона о општем управном поступку регулисано је да првостепени орган поништава побијано решење ако оно  садржи неки од разлога за поништавање из члана 183. став 1. т. 1)–6) овог закона, док је у ставу 2. регулисано да се жалба  против решења којим је првостепени орган поништио побијано решење предаје другостепеном органу, који одлучује о жалби. Аутор у овом тексту даје критички осврт на ове одредбе. View Fullscreen LEGE ARTIS ● ПРОПИСИ У ПРАКСИ УПРАВНО ПРАВО 62 Поништавање побијаног решења од стране првостепеног органа по ЗУП-у У члану 163. Закона о општем управном поступку регулисано је да првостепени орган поништава побијано решење ако оно садржи неки од разлога за поништавање из члана 183. став 1. т. 1)–6) овог закона, док је у ставу 2. регулисано да се жалба против решења којим је првостепени орган поништио побијано решење предаје другостепеном органу, који одлучује о жалби. Аутор у овом тексту даје критички осврт на ове одредбе. Ј Саша Кулић, дипл. правник една од занимљивих новина Закона о општем управном поступку („Сл. гласникРС” бр. 18/16 – даље: ЗУП) свакако јесте и овлашћење првостепеног органа да поништи сопствено решење у поступку по жалби. Та могућност прописана је чланом 163. ЗУП-а и представља најзначајнији вид поступања првостепеног решења по жалби. Дакле, ради се о поступању које може да доведе до тога да сам првостепени орган поводом жалбе поништи решење које је донео (и против којег је изјављена жалба). То значи да првостепени орган, поступајући по жалби, поново приступа мериторном решавању у истој управној ствари. Разуме се, он то чини тако што доноси ново решење јер само решењем може да поништи ожалбено решење. То не може да учини, рецимо, закључком. Првостепени орган није имао могућност да поништи своје решење закључком ни према ранијем Закону о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС” бр.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In