Кривично дело насиље у породици из чл. 194. КЗ-а у правном систему Србије – НОВО –

Аутор чланка
Кривично дело насиље у породици из чл. 194. КЗ-а посебно је актуелно у последњих десетак година, па чак представља и проблем садашњег друштва. Није потребно посебно указивати на ово кривично дело јер готово свакодневно слушамо и читамо вести о насиљу у породици, о сукобима чланова породице, о лишењу живота члана породице и др., тако да је управо због таквих проблема и српско кривично законодавство уврстило наведено кривично дело, као посебно, у оквир главе XIX Кривичног законика („Сл. гласник РС” бр. 85/05… 35/19). View Fullscreen КРИВИЧНО ПРАВО LEGE ARTIS ● ПРОПИСИ У ПРАКСИ 66 Кривично дело насиље у породици из чл. 194. КЗ-а у правном систему Србије Кривично дело насиље у породици из чл. 194. КЗ-а посебно је актуелно у последњих десетак година, па чак представља и проблем садашњег друштва. Није потребно посебно указивати на ово кривично дело јер готово свакодневно слушамо и читамо вести о насиљу у породици, о сукобима чланова породице, о лишењу живота члана породице и др., тако да је управо због таквих проблема и српско кривично законодавство уврстило наведено кривично дело, као посебно, у оквир главе XIX Кривичног законика („Сл. гласник РС” бр. 85/05… 35/19). Н Драган У. Калаба, заменик вишег јавног тужиоца у Чачку аведено кривично дело има свој основни облик (став 1), три тежа – квалификова- на облика (ставови 2, 3. и 4) и посебан облик (став 5). Основни облик кривичног дела насиље у породици из чл. 194. ст. 1. КЗ-а гласи: „Ко применом насиља, претњом да ће напасти на живот или тело, дрским или безобзирним понашањем угрожава спокојство, телесни интегритет или душевно стање члана своје породице, казниће се…” Елементи основног облика кривичног дела јесу: ■ радње извршења, ■ начин извршења, ■ својство активног и пасивног субјекта. Радње извршења основног облика кривич- ног дела насиље у породици из чл. 194. ст. 1. КЗ-а јесу угрожавање спокојства, телесног или душевног стања члана породице.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In