Поновно одређивање пензије на основу накнадног осигурања

Аутор чланка
У тексту који следи говоримо о праву корисника пензије на поновно одређивање висине пензије по престанку запослења. Према члану 121. став 1. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Сл. гласник РС”, бр. 34/2003, 64/2004 – одлука УСРС, 84/2004 – др. закон, 85/2005, 101/2005 – др. закон, 63/2006 – одлука УСРС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 и 142/2014 – у даљем тексту: Закон), корисник старосне и превремене старосне пензије који се запосли на територији Републике, односно обавља самосталну делатност по основу које је обавезно осигуран на територији Републике, има право на поновно одређивање пензије по престанку тог запослења, односно обављања те самосталне делатности, ако је био у осигурању најмање годину дана. Ова законска одредба одређује право на поновно одређивање висине пензије лицима која тренутно примају пензију, под условом: 1) да сада примају старосну или превремену старосну пензију (дакле искључени су корисници инвалидске и породичне пензије); 2) да се после остваривања права на старосну пензију запосле на територији Републике, односно да обављају самосталну делатност по основу које су обавезно осигурани на територији Републике; 3) да су у осигурању после остваривања права на пензију најмање годину дана; 4) да је престало запослење, односно обављање самосталне делатности од стране пензионисаног лица. Према ставу 2. члана 121. Закона, приликом поновног одређивања висине пензије по основу додатног обавезног осигурања „пензионеру” се утврђује повољнији износ нове пензије. Ова законска одредба је била оспоравана пред Уставним судом због своје оријентације само на старосне пензионере, међутим, Уставни суд је одбацио иницијативу за покретање поступка за оцену уставности одредбе члана 121. став 1. Закона. У свом Решењу, У. бр. 140/11 од 28. 6. 2012. године, Уставни суд Србије је констатовао „да су за оцену уставности оспорене одредбе Закона од значаја одредбе Устава којима је утврђено: да се пензијско осигурање уређује законом и да се Република Србија стара о


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In