Пореска кривична дела у Кривичном законику

Аутор чланка
Централно место у корпусу пореских кривичних дела заузима кривично дело пореске утаје, које припада XXII глави Кривичног законика која прописује кривична дела против привреде, а уз наведено Законик прописује и кривично дело неуплаћивање пореза по одбитку, док се остала пореска кривична дела налазе у споредном законодавству.   Одредбом члана 91. Устава Републике Србије прописано је да се средства из којих се финансирају надлежности Републике Србије, аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе, обезбеђују из пореза и других прихода утврђених законом. Истом одредбом прописано је и да је обавеза плаћања пореза општа. Како су порези један од најважнијих извора прихода сваке државе и како од испуњења пореске обавезе у крајњој линији зависи остваривање многих државних функција, јасно је да су за кршење тих обавеза предвиђене санкције, а да су најтежи облици пореских деликата прописани као кривична дела. КРИВИЧНО ДЕЛО ПОРЕСКЕ УТАЈЕ Кривично дело пореске утаје део је нашег кривичног законодавства, са мањим или већим изменама, још од 1959. године, а од 1. марта 2018. године примењиваће се одредба чл. 225. Кривичног законика, која је на нешто другачији начин прописала кривично дело пореске утаје у односу на одредбу чл. 229. ранијег Кривичног законика. Радња извршења основног облика кривичног дела алтернативно је прописана. Изрека пресуде којом се окривљени оглашава кривим због овог кривичног дела мора да садржи једну од алтернативно одређених радњи – мора бити јасно о ком се облику радње извршења ради, у супротном пресуда је неразумљива (Решење Апелационог суда у Нишу Кж. бр. 826/2010 од дана 28. 4. 2010. године). Први облик наведеног кривичног дела чини онај ко даје лажне податке о стеченим приходима, о предметима или другим чињеницама које су од утицаја на утврђивање пореза, доприноса и других дажбина. Најпре може да се постави питање ко је извршилац овог кривичног дела – да ли је то сам порески обвезник, био он


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In