Стимулисање запошљавања код новооснованих правних лица – примена од 1. октобра 2018. године

Аутор чланка
Новоосновано правно лице и новоосновани предузетник могу да остваре ослобођење од плаћања пореза и доприноса почев од 1. октобра 2018. године.

ОСНОВНА ЗАКОНСКА РЕШЕЊА

Према одредбама:

– члана 21ђ став 1. Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС”, бр. 24/2001… и 113/2017 – у даљем тексту: Закон о порезу) и

– члана 45г став 1. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС”, бр. 84/2004… и 113/2017 – у даљем тексту: Закон о доприносима),

послодавац – новоосновано правно лице, као и новоосновани предузетник који је уписан у регистар надлежног органа, односно организације, може да оствари право на ослобођење од плаћања:

– пореза по основу зараде оснивача, односно по основу личне зараде предузетника, као и по основу зараде запослених, и

– доприноса на терет запосленог и на терет послодавца по основу зараде оснивача, односно по основу личне зараде предузетника, као и по основу зараде запослених,

и то највише за девет новозапослених лица са којима је засновао радни однос (у тај број се не рачуна оснивач, односно предузетник).

Као што може да се види, ради се о специфичном законском решењу у којем се, ради остваривања пореских ослобођења, захтева кумулативно испуњавање прописаних услова:

– да се ради о новооснованом правном лицу, односно предузетнику, и

– да је то правно лице/предузетник уписан/о у званични регистар (да је регистрован).

Уз истовремено испуњење ова два услова, новоосновано правно лице може да оствари пореске олакшице за следећа лица која код њега остварују право на зараду:

– оснивача (ако се ради о правном лицу), односно

– предузетника, плус

– највише девет новозапослених лица.

УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ОСЛОБОЂЕЊЕ ОД ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ

Уочава се да се ослобођење по основу пореза и доприноса остварује на зараду оснивача, односно на личну зараду предузетника, односно на зараду највише девет новозапослених лица. Да би се признале ове пореске бенефиције, у ставу 2. члана 21ђ Закона о порезу и (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме