Стимулисање запошљавања код новооснованих правних лица – примена од 1. октобра 2018. године

Аутор чланка
Новоосновано правно лице и новоосновани предузетник могу да остваре ослобођење од плаћања пореза и доприноса почев од 1. октобра 2018. године. ОСНОВНА ЗАКОНСКА РЕШЕЊА Према одредбама: – члана 21ђ став 1. Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС”, бр. 24/2001… и 113/2017 – у даљем тексту: Закон о порезу) и – члана 45г став 1. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС”, бр. 84/2004… и 113/2017 – у даљем тексту: Закон о доприносима), послодавац – новоосновано правно лице, као и новоосновани предузетник који је уписан у регистар надлежног органа, односно организације, може да оствари право на ослобођење од плаћања: – пореза по основу зараде оснивача, односно по основу личне зараде предузетника, као и по основу зараде запослених, и – доприноса на терет запосленог и на терет послодавца по основу зараде оснивача, односно по основу личне зараде предузетника, као и по основу зараде запослених, и то највише за девет новозапослених лица са којима је засновао радни однос (у тај број се не рачуна оснивач, односно предузетник). Као што може да се види, ради се о специфичном законском решењу у којем се, ради остваривања пореских ослобођења, захтева кумулативно испуњавање прописаних услова: – да се ради о новооснованом правном лицу, односно предузетнику, и – да је то правно лице/предузетник уписан/о у званични регистар (да је регистрован). Уз истовремено испуњење ова два услова, новоосновано правно лице може да оствари пореске олакшице за следећа лица која код њега остварују право на зараду: – оснивача (ако се ради о правном лицу), односно – предузетника, плус – највише девет новозапослених лица. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ОСЛОБОЂЕЊЕ ОД ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ Уочава се да се ослобођење по основу пореза и доприноса остварује на зараду оснивача, односно на личну зараду предузетника, односно на зараду највише девет новозапослених лица. Да би се


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In