Посебна интеграција директног умишљаја код кривичних дела са субјективним бићем

Аутор чланка
Аутор се у овом тексту бави структуром диспозитива оптужног акта, односно анализира случајеве у којима су изостављени елементи који су у пракси добили статус „обавезујућих”.   Поред одређених правила која се поштују од стране надлежних правосудних органа, која своју снагу, недвосмислено, црпе из легислативе, постоји одређени број радњи тих органа које су, иако нису (чврсто) утемељене у прописима, учесталом применом добиле својеврсне техникалије. Као такве постале су аксиоми у својој средини. Ретко ко их испитује, а још ређе оспорава њихове утабане стазе. Оне својом формом надживљавају многе законске промене, које на њих готово да и не утичу деценијама. Један од таквих института је и диспозитив оптужног акта који саставља јавно тужилаштво, чија структура је давно утемељена и промене трпи само у изузетним случајевима. Диспозитив оптужног акта чини централни део оптужења. Поред генералија окривљеног и назива суда пред којим треба одржати главни претрес, он мора да садржи и кратак опис кривичног дела, законски назив кривичног дела (тзв. правна квалификација), предлог доказа и предлог санкције. То су елементи које предвиђа Законик о кривичном поступку. Међутим, ради прегледности диспозитива пракса је изнедрила и додатне елементе, који су обичајем добили статус „обавезујућих”, макар када је у питању свест тужилаца, судија, али и одбране. Наиме, без обзира на законске одредбе, диспозитив се, по неписаном правилу, не експедује суду док се у њега не унесу 1. законски текст кривичног дела (а не само правна квалификација, тј. наслов кривичног дела) и 2. одредбе о умишљају. Овај текст се бави анализом случајева у којима су та два („неписана правила”) елемента изостављена из диспозитива оптужних аката. Након што је Основни суд у Младеновцу, Пресудом К. 162/16, дана 24. 11. 2016. године ослободио окривљеног (а Виши суд у Београду жалбу Основног јавног тужиоца одбио као неосновану) због кривичног дела превара из члана 208. КЗ-а, јер у диспозитив оптужног акта није


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти