Последице доношења Закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Аутор чланка
У тексту су разрешене недоумице које се односе на мерила по којима се исплаћују плате, зараде, односно друга лична примања. View Fullscreen 40 LEGE ARTIS ● ПРОПИСИ У ПРАКСИ РАДНО ПРАВО Последице доношења Закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава У тексту су разрешене недоумице које се односе на мерила по којима се исплаћују плате, зараде, односно друга лична примања. Народна скупштина Републике Србије донела је Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, одно- сно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, који је објављен у „Службеном гласнику РС” бр. 86/2019 од 6. 12. 2019. године (даље: Закон о престанку ва- жења ограничавања личних примања). Овај закон је ступио на снагу 1. јануара 2020. го- дине, а закључно са тим даном, дакле са 1. јануаром 2020. године престао је да важи Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисни- ка јавних средстава („Сл. гласник РС”, бр. 116/2014 и 95/2018 – даље: Закон о умањењу примања). Међутим, у Закону о престанку важења ограничавања личних примања није дефи- нисано закључно са којом се платом, односно зарадом, односно другим личним примањем овај закон примењује (дефинисан је само „да- тум” његовог ступања на снагу), па су остале Мр Жељко Албанезе недоумице како се и према којим мерилима исплаћују плате, односно зараде, односно друга лична примања почев од 1. јануара 2020. године, односно за јануар 2020. године у јавном сектору. Поводом тога у наставку је дато више коментара. КАКО ПРИМЕНИТИ ЗАКОН О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОГРАНИЧАВАЊА ЛИЧНИХ ПРИМАЊА Из текста Закона о престанку важења ограничавања личних примања и одредбе да ступа на снагу 1. јануара 2020. године може се разумети


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти