Последице отварања стечаја на радни однос запослених

Аутор чланка
Обим права, услови и начин остварења права по основу рада у стечају послодавца зависе од тога да ли је у питању потраживање за период пре подношења предлога за стечај или потраживање лица које је стечајни управник задржао на раду или накнадно ангажовао за рад у току трајања стечаја   Одредбама члана 77. Закона о стечају регулисане су правне последице отварања стечајног поступка на радни однос запослених код стечајног дужника, тако што је прописано да је отварање стечајног поступка разлог за отказ уговора о раду, који је стечајни дужник закључио са запосленима. Из ове одредбе очигледно је да Закон не предвиђа да радни однос запослених престаје по самом Закону чим се стечај отвори, а што представља честу заблуду шире јавности. Напротив, стечајни управник доноси одлуку о отказу уговора о раду за сваког запосленог појединачно и уколико откаже уговор о томе обавештава организацију за запошљавање на чијој територији се налази седиште стечајног дужника. Поред наведеног, према члану 77. став 3. Закона о стечају, стечајни управник, поред запослених којима није дао отказ уговора о раду, може да ангажује потребан број лица ради окончања започетих послова или ради вођења стечајног поступка. За ту активност, међутим, неопходна му је сагласност стечајног судије. При том, стечајни управник мора да се руководи циљем због којег радници могу бити задржани, односно ангажовани, као и економичношћу поступка као једним од главних принципа стечајног поступка. Како је, сходно изнетом, Закон регулисао могућност задржавања запослених и новог ангажовања потребних радниха, морао је разрешити и њихова права по основу рада, а свакако пре свега њихове зараде. Последњим ставом члана 77. Закона регулисано је питање зарада и осталих примања лица које стечајни управник ангажује као и запослених којима није дат отказ уговора о раду. Сва наведена примања одређује стечајни управник уз сагласност стечајног судије, и она се намирују из стечајне масе, као обавезе


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти