Последице отварања стечајног поступка

Аутор чланка
Веома је важно, како за привредне тако и за све друге правне субјекте, да буду детаљно упознати са последицама отварања стечајног поступка, с обзиром на то да стечај подразумева и неопходност ангажовања стечајних поверилаца како исти не би били преклудирани, односно онемогућени у остварењу својих права.   Стечај је, као правни институт, регулисан Законом о стечају („Сл. гласник РС”, бр. 104/2009, 99/2011 – др. закон, 71/2012 – одлука УС, 83/2014, 113/2017 и 44/2018), којим су уређени услови и начин покретања и спровођења стечаја над правним лицима. Стечај може да се спроведе банкротством, што значи намирење из целокупне имовине стечајног дужника, или реорганизацијом, што подразумева поступање по усвојеном плану реорганизације. У сваком случају, циљ стечаја је најповољније колективно намирење стечајних поверилаца остваривањем највеће могуће вредности стечајног дужника, односно његове имовине. Јасно је да стечај произлази из стања „нужде”, тј. да наступање стечајних разлога значи неповољну ситуацију за правно лице над којим се отвара стечај, а самим тим и за његове повериоце који, због несолвентности стечајног дужника, и сами трпе последице услед немогућности намирења својих потраживања према дужнику. Циљ стечаја је управо превазилажење или барем ублажавање оваквих негативних последица по повериоце, те њихово сразмерно намирење. Објављивањем решења о отварању стечајног поступка наступају његове правне последице. Ако је решење о отварању стечајног поступка по жалби укинуто, а у поновном поступку стечајни поступак буде отворен, правне последице отварања стечајног поступка наступају оног дана када је прво решење истакнуто на огласној табли суда. У случају реорганизације као модалитета стечаја у нашем правном систему, стечајни поступак се истовремено отвара и обуставља, те не наступају последице отварања стечајног поступка. Дакле, последице отварања стечајног поступка односе се на банкротство, али не и на реорганизацију. Даном отварања стечајног поступка над неким правним лицем (стечајним дужником), његовим директорима, заступницима, пуномоћницима, органима управљања и надзорним органима (извршни, управни, надзорни одбор и


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In