Последице стечаја банака на кориснике банкарских услуга

Аутор чланка
У јавности се све чешће могу чути приче да Народна банка Србије у сваком тренутку појединим банкама може одузети дозволу за рад, те овај текст првенствено служи у информативне сврхе како би се корисници банкарских услуга унапред обавестили о својим правима и обавезама уколико до таквог развоја догађаја и дође     Пословање банака се на сликовит начин може објаснити кроз поједностављен приказ финансирања банака и пласмана прикупљених средстава. Депозити које корисници банкарских услуга имају код банака служе за улагања из којих банке обезбеђују свој профит. Ти депозити се обезбеђују на различите начине, а најчешће потичу од самих грађана који у банкама имају отворене рачуне (текуће, штедне и сл.), као и од предузетника и правних лица, за чије је пословање неопходно отварање рачуна у пословним банкама. Улагања ових средстава у банкарске операције разноврсна су и зависе како од пословне политике саме банке, тако и од тренутне ситуације на тржишту капитала. Све док су обезбеђени ликвидност прилива и повраћај уложених средстава банке који обезбеђује профит, пословање банака се одвија у складу с теоријским концептом. Колико ће бити успешан повраћај уложених средстава саме банке зависиће, наравно, и од исправних одлука њених органа управљања. И све док је биланс банке такав да она може уредно да измирује своје обавезе, не постоји бојазан да ће се банка наћи у ситуацији да обустави своје пословање. Закон о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање („Сл. гласник РСˮ, бр. 61/2005, 116/2008 и 91/2010, у даљем тексту: Закон о стечају банака) последњи пут је мењан 2010. године. Тек је, међутим, у последњих неколико година доживео своју пуну примену, а то се десило покретањем стечајног поступка над неколико српских банака, конкретно, Агробанке ад Београд, па Привредне Банке ад Београд, да би се завршило са одласком у стечај Универзал банке ад Београд. И у случају стечаја и ликвидације


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In