Последње измене стечајног законодавства

Аутор чланка
Циљ измена Закона о стечају, уведених Законом о изменама и допунама, био је да реши до сада уочене проблеме у пракси спровођења стечаја. Кроз праксу ће се проверити правилност и делотворност нових законских решења       Закон о изменама и допунама Закона о стечају објављен је у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ, бр. 83 од 5. августа 2014. године, што значи да је ступио на снагу 13. августа 2014. године.   Чланом 70. Закона о изменама и допунама Закона о стечају регулисано је да Закон ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ, осим одредбе члана 10. која се примењује од 1. октобра 2014. године и одредбе члана 1. ст. 2. која се примењује од 1. јануара 2015. године. Члан 68. Закона о изменама и допунама регулише примену измењеног Закона о стечају. Стечајни поступци који до дана ступања на снагу закона нису окончани, окончавају се по прописима који су били на снази до дана ступања на снагу овог закона, односно по Закону о стечају без измена и допуна.   ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Значајне измене Закона о стечају у делу основних одредаба извршене су у члану 10. ст. 3. Предвиђено је да се решење и други акти суда, на дан доношења, објављују на огласној и електронској огласној табли суда, а решења и други акти суда, када је то прописано законом достављају и одговарајућем регистру ради јавног објављивања на интернет страни тог регистра или на други начин којим се омогућава да јавност буде упозната уколико тај регистар нема своју интернет страну.  Новим ставом истог члана уводи се обавеза да се сви поднесци стечајног управника и учесника у поступку са свим прилозима, објављују одмах по пријему на јавном порталу надлежног привредног суда или на други начин, којим се омогућава да јавност буде упозната о току стечајног поступка. Објављивање се


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In