Пословање и управљање јавним здравственим установама у циљу унапређења квалитета рада

Аутор чланка
Разматрањем предуслова за унапређење квалитета рада јавних здравствених  установа, као што су акредитација, организациона и кадровска структура, утврђење сврхе, вредности и приоритета установе, а самим тим и визије њеног будућег развоја, разматрају се и циљеви, стратегије и политике пословања, као и потребне мере за побољшање стручних и материјалних перформанси установе. Јавне здравствене установе представљају непрофитне организације, из чега произлази да активности које доводе до стицање профита не представљају примарни циљ, већ им је основна сврха спровођење њихове реалне мисије, а то је пружање квалитетне и свеобухватне здравствене заштите свих становника. Док је у профитним организацијама основни резултат зарада базирана на обиму продаје или пружања услуга и задовољењу потреба корисника, у јавним здравственим установама то је одговорност базирана на обиму услуга и задовољењу потреба корисника. Здравствене установе, као важни промотери здравствене политике, понекад занемаре премису колико држава издваја за здравствену заштиту својих грађана, што свакако није сметња за још већа улагања. Приступ квалитетним здравственим услугама императив је пословања. Сагледавање финансијских резултата у пословању сваке здравствене установе резултира и унапређењем квалитета пружених здравствених услуга, што, посматрајући из нормативног угла, представља остваривање права на заштиту здравља као основног права сваког појединца, гарантованог и највишим правним актом наше државе. Мотив за штедњу, данас посебно актуелан, усмерава акценат потрошње на благовремену превенцију различитих облика болести. Ради константног унапређења квалитета здравствене заштите неопходно је да запослени у здравству буду активно укључени у светске медицинске асоцијације и удружења, као и да, редовно учествујући на међународним скуповима, репрезентују сопствена достигнућа и добијају могућност да своја знања усклађују са светским искуствима. Уз то, поједине здравствене установе представљају наставне базе медицинских факултета. Одговарајућим универзитетским наставним кадром и већим бројем стручњака, доктора наука, стално се обезбеђује висок ниво стручног усавршавања кадрова. Водећи рачуна о сопственом напретку, свака здравствена установа треба да школује и усавршава своје запослене у референтним центрима и да


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In