Поступак обезбеђења

Аутор чланка
Поступак обезбеђења има значајну улогу у правном животу и представља заједнички термин за различита средства обезбеђења о којима ће бити речи у овом тексту. Из самог назива Закона о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС”, 106/2015 и 106/2016) произлази да је то закон којим се поред извршног поступка уређује и поступак обезбеђења потраживања, али овај други аспект ЗИО-а се често пренебрегава и ретко му се придаје значај барем приближан оном који ужива извршни поступак. У прилог овоме говори и чињеница да се одредбе новог закона којима се уређује поступак обезбеђења не разликују много од одредби претходног ЗИО-а, као да ни законописци нису хтели да се нарочито посвете овом делу закона. Супротно малој количини пажње која му се даје у правничким дискусијама, поступак обезбеђења има значајну улогу у правном животу и од њега неретко може да зависи успешност неког другог правног поступка, најчешће поступка извршења. Поступак обезбеђења по својој природи представља акцесорни поступак који не постоји ради себе, већ за циљ има да обезбеди потраживање извршног повериоца, о чијој основаности и испуњењу се одлучује или ће се одлучивати у неком другом правном поступку који се води упоредо са поступком обезбеђења, или ће се тек водити по његовом окончању. Поступак обезбеђења је хетероген појам и заправо представља заједнички термин за различита средства обезбеђења као скупове правних радњи којима је заједничко то што се њима обезбеђује неко потраживање и што се воде по истим општим правилима поступка, али се разликују по врсти потраживања која се њима обезбеђују, по предметима обезбеђења, као и по тренутку када се спроводе у односу на правни поступак који ће бити главни поступак за заштиту или наплату потраживања које се обезбеђује. Тако закон одређује да постоје следећа средства обезбеђења: стицање заложног права на непокретности и покретној ствари по споразуму странака; стицање заложног права на непокретности и покретној ствари; претходне


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In