Поступак за изрицање јединствене казне из члана 552. став 1. тачка 1) ЗКП-а у вези са чланом 60. ставови 1. и 2. тачка 2) КЗ-а и примена блажег закона из члана 5. КЗ-а у судској пракси

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →