Поступци у Агенцији за привредне регистре и нови Закон о општем управном поступку

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →