Поступци у Агенцији за привредне регистре и нови Закон о општем управном поступку

Аутор чланка
У овом тексту аутор пише о утицају новог Закона о општем управном поступку на поступке у Агенцији за привредне регистре.

 

Од 1. јуна 2017. године примењује се нови Закон о општем управном поступку, објављен у „Службеном гласнику РС” бр. 18/2016. Овај закон дужни су да примењују државни органи и организације, органи и организације покрајинске аутономије и органи и организације јединица локалне самоуправе, установе, јавна предузећа, посебни органи преко којих се остварује регулаторна функција и правна и физичка лица којима су поверена јавна овлашћења (заједничко означење у закону: органи) када поступају у управним стварима.

Агенцији за привредне регистре поверена су јавна овлашћења (Закон о јавним агенцијама, Закон о Агенцији за привредне регистре).

ОДНОС ОПШТЕГ И ПОСЕБНОГ

Закон о општем управном поступку (у даљем тексту: ЗУП) примењује се на поступање у СВИМ управним стварима (члан 3). У Агенцији за привредне регистре (у даљем тексту: АПР) у поступку регистрације, евидентирања и објављивања података и докумената који су, у складу са посебним законом, предмет регистрације, евиденције и објављивања у регистрима и евиденцијама које води АПР, као и у другим питањима од значаја за регистрацију, евиденцију и објављивање, примењује се Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, што по слову ЗУП-а представља посебан управни поступак на који се односи став 2. наведеног члана 3. ЗУП-а: Поједина питања управног поступка могу посебним законом да се уреде само ако је то у појединим управним областима неопходно, ако је то у сагласности са основним начелима одређеним овим законом и не смањује ниво заштите права и правних интереса странака, зајемчених овим законом.

Сам Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре упућује на ЗУП у недостатку одредаба односно уређује сходну примену закона у члану 4: На питања која се односе на поступак регистрације и евидентирања, а која овим законом нису посебно уређена, примењује се закон којим се уређује (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме