Повериоци из уговора о финансијском обезбеђењу у стечајном поступку

Аутор чланка
Повериоци из уговора о финансијском обезбеђењу у стечајном поступку(1)   Закон о финансијском обезбеђењу и Закон о изменама и допунама Закона о стечају из јуна месеца 2018. године изузимају из стечајног поступка повериоце из уговора о финансијском обезбеђењу, било да је стечајни поступак отворен над примаоцем било над даваоцем средстава обезбеђења. У в о д Законом о изменама и допунама Закона о стечају, објављеном у „Службеном гласнику РС” бр. 44/2018 од 8. 6. 2018. године, извршено је усклађивање одредаба Закона о стечају („Сл. гласник РС”, бр. 104/2009 – 99/2011 – др. закон, 71/2012 – одлука УС, 83/2014 и 113/2017) са Законом о финансијском обезбеђењу, који је такође објављен у „Службеном гласнику РС” бр. 44/2018 од 8. 6. 2018. године. Стога су Измене и допуне Закона о стечају из јуна 2018. године искључиво урађене ради примене Закона о финансијском обезбеђењу. Закон о изменама и допунама Закона о стечају из јуна 2018. године, као и Закон о финансијском обезбеђењу, ступили су на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС”, односно 16. 6. 2018. године, а примењиваће се од 1. 1. 2019. године.(2) Положај поверилаца из уговора о финансијском обезбеђењу у стечајном поступку није могуће сагледати без познавања Закона о финансијском обезбеђењу, нити је могуће анализирати најновије измене стечајног закона без сагледавања положаја ових поверилаца према одредбама Закона о финансијском обезбеђењу. Појам уговора о финансијском обезбеђењу и повериоци из уговора о финансијском обезбеђењу Законом о финансијском обезбеђењу уређена су следећа питања: појам уговора о финансијском обезбеђењу, субјекти уговора о финансијском обезбеђењу, средства обезбеђења, давање средстава обезбеђења, могућност коришћења заложених средстава обезбеђења и располагање тим средствима, реализација средстава обезбеђења, заштита уговорних страна од последица стечаја, затим надзор над применом одредаба Закона. Поред ових одредби, Закон о финансијском обезбеђењу садржи и казнене одредбе за поједине радње које се извршавају супротно одредбама Закона.






ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In