Повреда на раду

Аутор чланка
Као неумитна појава у свакодневном радном животу, повреде на раду могу произвести бројне последице, манифестујући се у високим новчаним сумама на име накнаде штете, али и крајње непожељним околностима по самог запосленог. У тексту који је пред нама упознајемо се с правилним тумачењем ових повреда и начином поступања у случају када се оне ипак догоде   Повреда представља кршење одређених, унапред прописаних правила поступања у једном друштвеном односу, те слично важи и у области рада, односно у радном односу. У случају повреде ових правила у области радних односа, немогуће је или је врло отежано даље деловање његових „актераˮ – послодавца или запосленог. У том смислу, повреда на раду, као последица, у основи повреде правила о безбедности и здрављу на раду, може да изазове немогућност обављања рада од стране радника или противправно оштећење машине од стране радника, због чега долази до застоја у раду послодавца. С друге стране, повреда на раду изазива вишеструке последице: правне (права из социјалног осигурања, питање накнаде штете…), психолошке (психолошко стање повређеног, које може имати и правне последице), економске (изостанак с рада запосленог подразумева мању производњу, послодавац мора из сопственог прихода, од запосленог незарађеног, да запосленом исплаћује зараду…), друштвене (повреде на раду су нежељена друштвена ситуација, одређени део радног становништва није радно способан и не може допринети друштвеном бољитку…). Због свега овога, регулисање (санирање) правних последица повреде на раду има шири друштвени значај. У Србији се, у просеку, годишње догоди око 40 смртних повреда на раду, преко хиљаду тешких повреда и више од 20.000 лаких повреда.   Повреда на раду – дефиниција и поступак Повреда на раду јесте повреда која се догоди у просторној, временској и узрочној повезаности са обављањем посла, а која је проузрокована непосредним и краткотрајним механичким, физичким или хемијским дејством, наглим променама положаја тела, изненадним оптерећењем тела или другим променама физиолошког стања организма. С


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In