Пракса судова у предметима који се тичу исплате трошкова администрирања кредита и споровима поводом тужби ради исплате накнаде и премије за НКОСК

Аутор


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →