Пракса судова у предметима који се тичу исплате трошкова администрирања кредита и споровима поводом тужби ради исплате накнаде и премије за НКОСК

Аутор чланка
У тексту је дат приказ судске праксе у споровима поводом захтева клијената банака за утврђење ништавости уговорних одредби које се односе на „трошкове обраде кредита” и исплату новчаног износа који је наплаћен у наведену сврху, али и у споровима који за предмет имају утврђење ништавости уговорних одредби уговора о стамбеним кредитима по основу којих је плаћање премије осигурања у НКОСК преваљено на кориснике кредита. View Fullscreen 56 LEGE ARTIS ● ПРОПИСИ У ПРАКСИ ГРАЂАНСКО ПРАВО Пракса судова у предметима који се тичу исплате трошкова администрирања кредита и споровима поводом тужби ради исплате накнаде и премије за НКОСК У тексту је дат приказ судске праксе у споровима поводом захтева клијената банака за утврђење ништавости уговорних одредби које се односе на „трошкове обраде кредита” и исплату новчаног износа који је наплаћен у наведену сврху, али и у споровима који за предмет имају утврђење ништавости уговорних одредби уговора о стамбеним кредитима по основу којих је плаћање премије осигурања у НКОСК преваљено на кориснике кредита. Увод Приказ који следи могао би бити зани- мљив широј јавности с обзиром на то да су многи грађани, укључујући и стручну јавност којој су ови редови првенствено намењени, корисници услуге банака по основу уговора о кредиту. Досадашња редовна пракса ба- нака била је да један део трошкова прикажу у процентуалном износу од износа одобре- ног кредита који би био наплаћен приликом исплате уговорене кредитне суме. Ови трошкови означавани су различитим терминима попут „трошкови обраде кредита”, „трошкови администрирања кредита” и слично, док је у уговорима о стамбеним кредитима уговаран Немања Рилке, судијски помоћник у Основном суду у Сомбору трошак осигурања кредита у Националној корпорацији за осигурање стамбених креди- та (често се означава и скраћено као НКОСК). Кроз досадашњу праксу судова, као и кроз доношење и примену Закона о заштити ко- рисника финансијских услуга, у великој мери банке су „дисциплиноване”,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти