Пракса у примени Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →