Практична разматрања питања судске надлежности (други део)

Аутор чланка
Док су се у првом делу текста ауторке бавиле општим питањима надлежности, сукобом надлежности, месном и функционалном надлежношћу, као и питањима апсолутне надлежности и надлежности домаћих судова, други део текста су у целости посветиле стварној надлежности као најзначајнијој подврсти овог процесног института.

 

 СТВАРНА НАДЛЕЖНОСТ

 

Стварна надлежност је право и обавеза суда одређене врсте да поступа у одређеној врсти спорова. Уколико у поступку суди и пресуду донесе стварно ненадлежан суд, то представља апсолутно битну повреду одредаба парничног поступка на коју суд који поступа по жалби пази по службеној дужности. Због тога суд у току целог поступка пази на своју стварну надлежност. То, наравно, не искључује могућност да суд о стварној надлежности одлучи и по приговору странке и да се у посебном решењу на које је дозвољена посебна жалба, изјасни у погледу стварне надлежности, било тако што ће приговор усвојити, било тако што ће га одбити. У случају када поступајући суд не може са сигурношћу да закључи да ли је стварно надлежан да суди и пресуду донесе, целисходно је да у посебном решењу одлучи о стварној надлежности како би чврсто засновао своју надлежност и избегао непотребно одуговлачење поступка, одлучујући о томе уз главну ствар.

Стварна надлежност се дели између основних и виших судова, с једне стране, те између судова опште надлежности и привредних судова, с друге стране. Она је законом тако регулисана да зависи или од врсте спора или од висине предмета спора.

Када се разграничење надлежности врши у погледу вредности предмета спора, норме налажу да се ова надлежност дели између основних и виших судова, па тако виши судови поступају у споровима у којима је дозвољена ревизија, односно где вредност предмета спора износи 40.000 евра или више, а основни судови суде у споровима у којима вредност предмета спора не прелази овај цензус.

Суд који је стварно надлежан за главни захтев, надлежан је да одлучује и (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме