Практични аспекти јемства у кривичном поступку

Аутор чланка
Позитивни ефекти и домени јемства, као мере обезбеђења присуства окривљеног у кривичном поступку, предњаче у односу на његове недостатке, због чега је чешћа примена ове мере погодна како за окривљеног тако и за државу

Јемство представља једну од кривичнопроцесних мера које се према окривљеном могу одредити ради обезбеђења његовог присуства и несметаног вођења кривичног поступка. Према решењу нашег позитивног кривичнопроцесног законодавства, у ове процесне мере, поред јемства, спадају и: позив, довођење, забрана прилажења, састајања или комуницирања са одређеним лицем, забрана напуштања места боравишта, забрана напуштања стана и притвор.

Законик о кривичном поступку („Сл. гласник РСˮ, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 и 55/2014, у даљем тексту: ЗКП), даје прецизну дефиницију јемства и предвиђа јасне услове који морају бити испуњени да би се ова кривичнопроцесна мера према окривљеном уопште могла одредити.

Чланом 202. Законика о кривичном поступку, предвиђено је да се окривљени који треба да буде стављен у притвор или се већ налази у притвору због постојања разлога прописаних у члану 211. ст. 1. тач. 1) и 4) ЗКП-а, може оставити на слободи, односно може се пустити на слободу, ако он лично или неко други за њега пружи јемство да до краја поступка неће побећи и ако сâм окривљени, пред судом пред којим се води поступак, дâ обећање да се неће крити и да без одобрења суда неће напустити боравиште. Као што можемо да приметимо, у ЗКП-у су таксативно постављени услови под којима се ова мера може применити.

Први услов је да окривљени треба да буде стављен у притвор или да је већ у притвору због постојања околности прописаних у члану 211. ст. 1. тач. 1) и 4) ЗКП-а. Дакле, потребно је да у конкретном случају постоје околности које указују на то да ће се окривљени крити или се не може (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме  


1 2 3