Практични аспекти микрокредитирања у Србији

Аутор чланка
У Србији тренутно послује више микрокредитних друштава која у договору с банкама кредитирају клијенте. Таква пракса, али и бројни други разлози изнети у овом тексту, говоре у прилог реалној потреби за микрокредитирањем и у нашој земљи     Да би правном или физичком лицу банка одобрила кредит за развој неке предузетничке идеје, један од постављених захтева јесте да ово лице буде довољно кредитно способно у складу с прописима и политиком те банке. У пракси, многа лица не спадају у ову категорију из бројних и често врло различитих разлога (на пример, не поседују одговарајућа средства обезбеђења, године живота им се не подударају с годинама које се захтевају општим условима пословања банке и сл.). Већ дужи временски период у свету је развијена пракса да лица која имају смањену кредитну способност и која због тога не могу да аплицирају за редован банкарски кредит, за давање кредита могу да се обрате специјализованим микрокредитним институцијама. Таква пракса је заступљена и у региону, где постоје прописи којима се регулише рад микрокредитних институција (рецимо, у Црној Гори). Творац идеје микрофинансирања је Мухамед Јусуф, који је за развој ове идеје добио Нобелову награду 2006. године. Још седамдесетих година прошлог века развио је ову замисао у Индији и она се показала веома успешном. У нашој земљи, нажалост, оваква пракса није могућа будући да се, сходно одредби члана 5. ст. 2. Закона о банкама („Сл. гласник РС”, бр. 107/2005 и 91/2010), давањем кредита у Србији могу бавити искључиво банке. Народна банка Србије не подржава озакоњење микрокредитних институција сматрајући да у Србији послује већ довољан број банака које су оријентисане у правцу давања кредита предузетницима, баш као и малим и средњим предузећима. Мишљења смо да се с позиције основног услова за постојање микрокредитних институција, а то је одобравање кредита клијентима који на редован начин не могу прибавити кредитна средства од стране


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In