Практични проблеми у примени Закона о извршењу и обезбеђењу када извршење спроводи извршитељ

Аутор чланка
Увођење „приватнихˮ или „вансудскихˮ извршитеља у правосудни систем Републике Србије представља једну од најзначајнијих новина Закона о извршењу и обезбеђењу, а будући да се нова законска решења умногоме разликују од оних која је предвиђао ранији Закон о извршном поступку, то доноси и сасвим нове проблеме с којима се извршитељи сусрећу у свом раду     Према одредбама Закона о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РСˮ бр. 31/2011, 99/2011 – др. закон, 109/2013 – Одлука УС и 55/2014, у даљем тексту: ЗИО), извршитељи су надлежни искључиво за наплату комуналних и сличних услуга. Да би се, применом ових посебних правила, потраживање намирило потребно је да кумулативно буду испуњени следећи услови: 1) да је извршни поверилац привредни субјект који обавља комуналне или сличне услуге; 2) да се предлогом за извршење захтева наплата новчаног потраживања по основу обављања тих услуга; 3) да је основ извршења веродостојна исправа.   Сагласно томе, судови одбацују предлоге за извршење који су им поднети, а у образложењу таквих одлука наводе да поступање по предлозима није у судској надлежности и упућују извршне повериоце да предлоге за извршење поднесу извршитељу. У пракси није било случајева да извршитељи одбијају своју надлежност чиме би био изазван негативан сукоб надлежности између суда и извршитеља. Чак и поред постојања ове законске одредбе, у пракси се, међутим, ипак јављају дилеме, пре свега, за извршне повериоце, али и за судове. У тексту који следи доносимо преглед уобичајених дилема уз објашњење како треба поступити у датом случају.   Шта се дешава с предметима у којима је предлог за извршење поднет суду пре ступања извршитеља на дужност? У пракси су се јавила различита тумачења у погледу начина примене одредаба ЗИО које се односе на искључиву надлежност извршитеља, а када су у питању предлози за извршење који су већ поднети суду пре ступања на дужност првих именованих извршитеља. Није спорна


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти