Права и обавезе у пружању здравствених услуга

Аутор чланка
Здравствене услуге су истовремено и параметар квалитета у односу на кориснике и параметар плаћања у односу на даваоце и зато завређују посебну пажњу у правној анализи прописа који их уређују Императив поштовања права и дужности у пружању здравствених услуга, као и њихов корелативни однос, кључни су елементи квалитета, рационалности и законитости функционисања система здравствених служби. Ако се пође од појма здравствене услуге, несумњиво је да он чини генусни појам и да конкретно може да обухвати широку област здравствено-васпитних, превентивних и лечећих послова које спроводе носиоци здравствених делатности. Њихово заједничко својство јесте то да су све те услуге усмерене на пацијенте као кориснике и да се кроз њих преламају како лична тако и социјална права сваког појединца, где велику улогу има сектор здравственог осигурања. Услуге су истовремено и параметар квалитета у односу на кориснике и параметар плаћања у односу на даваоце и зато завређују посебну пажњу у задатој правној анализи прописа који их уређују. Различите услуге које се грађанима пружају у области здравствене заштите могу се правно сагледати из више углова, уз напомену да сваки од њих има одређену унутрашњу везу и међуутицај, који се у овој области препознају можда и више него на другом месту. То је, с једне стране, приступ из угла позиције даваоца услуга, који карактерише јавно-правна материја, и с друге стране из угла позиције корисника услуга, где су доминантна лична права, интереси и потребе, што представља приватно-правну материју. Медицински практичари, поред своје класичне улоге, важан ангажман проналазе и у управљању трошковима здравствене заштите, на пример, кроз контролу обима лекарских консултација, броја болничких дана или броја рецепата. Ближе разматрање постаје крајње сложено кад се укључе социјални и развојни контекст у ком се услуге пружају. Постоји све израженија тежња корисника здравствених услуга, тј. пацијената да жеље о свом здрављу преведу у право и да прибегну коришћењу права као средства


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In
   

1 2 3