Права и обавезе у пружању здравствених услуга

Аутор чланка
Здравствене услуге су истовремено и параметар квалитета у односу на кориснике и параметар плаћања у односу на даваоце и зато завређују посебну пажњу у правној анализи прописа који их уређују

Императив поштовања права и дужности у пружању здравствених услуга, као и њихов корелативни однос, кључни су елементи квалитета, рационалности и законитости функционисања система здравствених служби. Ако се пође од појма здравствене услуге, несумњиво је да он чини генусни појам и да конкретно може да обухвати широку област здравствено-васпитних, превентивних и лечећих послова које спроводе носиоци здравствених делатности. Њихово заједничко својство јесте то да су све те услуге усмерене на пацијенте као кориснике и да се кроз њих преламају како лична тако и социјална права сваког појединца, где велику улогу има сектор здравственог осигурања. Услуге су истовремено и параметар квалитета у односу на кориснике и параметар плаћања у односу на даваоце и зато завређују посебну пажњу у задатој правној анализи прописа који их уређују.

Различите услуге које се грађанима пружају у области здравствене заштите могу се правно сагледати из више углова, уз напомену да сваки од њих има одређену унутрашњу везу и међуутицај, који се у овој области препознају можда и више него на другом месту. То је, с једне стране, приступ из угла позиције даваоца услуга, који карактерише јавно-правна материја, и с друге стране из угла позиције корисника услуга, где су доминантна лична права, интереси и потребе, што представља приватно-правну материју.

Медицински практичари, поред своје класичне улоге, важан ангажман проналазе и у управљању трошковима здравствене заштите, на пример, кроз контролу обима лекарских консултација, броја болничких дана или броја рецепата. Ближе разматрање постаје крајње сложено кад се укључе социјални и развојни контекст у ком се услуге пружају.

Постоји све израженија тежња корисника здравствених услуга, тј. (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме  


1 2 3