Правци измена Закона о раду

Аутор чланка
За успешно регулисање радноправне материје мора се, пре свега, поћи од интереса заинтересованих страна, а не од нормативних решења за која се поменуте стране у поступку доношења новог Закона о раду залажу, а све то кроз одређење циља који се самим Законом жели постићи

 

Најављене измене Закона о раду изазивају доста контроверзи и различита иступања заинтересованих страна у овом процесу. Сваки од субјеката у њему има своје „захтеве”: држава, пословна удружења, удружења послодаваца, запослени, међународна заједница – Европска унија, ММФ и сл. Једноставно речено, свако има свој интерес, и сходно основним економским принципима, сваки од ових субјеката на тржишту на коме влада асиметрија информација, тежи томе да максимизира свој интерес. С друге стране, сви ови субјекти имају „интерес” од радног односа: запосленима је он готово основни извор животне егзистенције, послодавцима извор профита, држава по том основу убира порез, Европска унија жели хармонизацију са својим законодавством.

 

Правно-економске компоненте радног односа

За разлику од других грана права, рецимо кривичног, правно регулисање радног односа у значајној мери је одређено економском компонентом, будући да његово одговарајуће регулисање (треба да) има за циљ не само обезбеђивање радних права запосленог, већ и омогућавање складног функционисања рада у циљу обављања економске активности привредног субјекта – послодавца, како би се на конкурентном тржишту остварио профит, из кога би се могли подмирити интереси свих наведених носилаца интереса (а ту су и концепције друштвено одговорног пословања).

Када је у питању економски елемент радног односа, у менаџменту и економској теорији истакнут је став да сваки запослени (мора да) ствара тзв. вишак вредности, односно да произведе више (пружи већу услугу) у односу на цену коштања сопствене радне снаге (зараде). Исто тако, основна је и економска теорија граничне вредности.

С друге стране, међутим, не треба изгубити из вида (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме