Правци измена Закона о раду

Аутор чланка
За успешно регулисање радноправне материје мора се, пре свега, поћи од интереса заинтересованих страна, а не од нормативних решења за која се поменуте стране у поступку доношења новог Закона о раду залажу, а све то кроз одређење циља који се самим Законом жели постићи   Најављене измене Закона о раду изазивају доста контроверзи и различита иступања заинтересованих страна у овом процесу. Сваки од субјеката у њему има своје „захтеве”: држава, пословна удружења, удружења послодаваца, запослени, међународна заједница – Европска унија, ММФ и сл. Једноставно речено, свако има свој интерес, и сходно основним економским принципима, сваки од ових субјеката на тржишту на коме влада асиметрија информација, тежи томе да максимизира свој интерес. С друге стране, сви ови субјекти имају „интерес” од радног односа: запосленима је он готово основни извор животне егзистенције, послодавцима извор профита, држава по том основу убира порез, Европска унија жели хармонизацију са својим законодавством.   Правно-економске компоненте радног односа За разлику од других грана права, рецимо кривичног, правно регулисање радног односа у значајној мери је одређено економском компонентом, будући да његово одговарајуће регулисање (треба да) има за циљ не само обезбеђивање радних права запосленог, већ и омогућавање складног функционисања рада у циљу обављања економске активности привредног субјекта – послодавца, како би се на конкурентном тржишту остварио профит, из кога би се могли подмирити интереси свих наведених носилаца интереса (а ту су и концепције друштвено одговорног пословања). Када је у питању економски елемент радног односа, у менаџменту и економској теорији истакнут је став да сваки запослени (мора да) ствара тзв. вишак вредности, односно да произведе више (пружи већу услугу) у односу на цену коштања сопствене радне снаге (зараде). Исто тако, основна је и економска теорија граничне вредности. С друге стране, међутим, не треба изгубити из вида и социјалну компоненту овог односа, односно чињеницу да обезбеђивање права из радног односа


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти