Правила медицинске струке и потребан степен пажње медицинских посленика

Аутор чланка
Стандард медицинског поступања састоји се од „општепризнатих” медицинских поступака, али и новијих научних сазнања и могућности, уколико су у медицинској науци делом већ признати. С обзиром на то да садржи и овај динамички део медицински стандард не може се кодификовати законом, већ се дефинише струковним правилима

Живот и здравље најважнија су човекова добра и њихова заштита је у првом реду загарантована Уставом. Тако већ члан 24. Устава Републике Србије („Сл. гласник РС”, бр. 98/2006) прописује неприкосновеност људског живота, док се чланом 68. Устава на начелан начин штити здравље појединца. Поред Устава, у области здравствене заштите, постоје и закони који на детаљнији начин штите ова добра, међу којима су, свакако, најважнији републички Закон о здравственој заштити („Сл. гласник РС”, бр. 107/2005, 72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011 119/2012 и 45/2013), Закон о здравственом осигурању („Сл. гласник РС”, бр. 107/2005, 109/2005, 57/2011, 110/2012 и 119/2012) и Закон о правима пацијената („Сл. гласник РС”, бр. 45/2013).

Право на највећи могући здравствени стандард, описано као право на здравље, први пут је поменуто у Уставу Светске здравствене организације (1946), а затим потврђено у Декларацији у Алма Ати (1978) и у Светској здравственој декларацији коју је усвојила Светска здравствена скупштина 1998. године. Ово право је, такође, чврсто зајемчено у многим међународним и регионалним инструментима за заштиту људских права. Ту ваља поменути: Универзалну декларацију о људским правима (1948), Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима (1966) и Међународни пакт о грађанским и политичким правима (1966). Након доношења ових докумената усвојени су и споразуми, декларације и други правни инструменти у којима су садржана људска права, међу којима треба истаћи Европску повељу о правима пацијената (Рим, 2002), Конвенцију о људским правима и биомедицини (1997) и Декларацију о промовисању пацијентових права у Европи (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме