Правила медицинске струке и потребан степен пажње медицинских посленика

Аутор чланка
Стандард медицинског поступања састоји се од „општепризнатих” медицинских поступака, али и новијих научних сазнања и могућности, уколико су у медицинској науци делом већ признати. С обзиром на то да садржи и овај динамички део медицински стандард не може се кодификовати законом, већ се дефинише струковним правилима Живот и здравље најважнија су човекова добра и њихова заштита је у првом реду загарантована Уставом. Тако већ члан 24. Устава Републике Србије („Сл. гласник РС”, бр. 98/2006) прописује неприкосновеност људског живота, док се чланом 68. Устава на начелан начин штити здравље појединца. Поред Устава, у области здравствене заштите, постоје и закони који на детаљнији начин штите ова добра, међу којима су, свакако, најважнији републички Закон о здравственој заштити („Сл. гласник РС”, бр. 107/2005, 72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011 119/2012 и 45/2013), Закон о здравственом осигурању („Сл. гласник РС”, бр. 107/2005, 109/2005, 57/2011, 110/2012 и 119/2012) и Закон о правима пацијената („Сл. гласник РС”, бр. 45/2013). Право на највећи могући здравствени стандард, описано као право на здравље, први пут је поменуто у Уставу Светске здравствене организације (1946), а затим потврђено у Декларацији у Алма Ати (1978) и у Светској здравственој декларацији коју је усвојила Светска здравствена скупштина 1998. године. Ово право је, такође, чврсто зајемчено у многим међународним и регионалним инструментима за заштиту људских права. Ту ваља поменути: Универзалну декларацију о људским правима (1948), Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима (1966) и Међународни пакт о грађанским и политичким правима (1966). Након доношења ових докумената усвојени су и споразуми, декларације и други правни инструменти у којима су садржана људска права, међу којима треба истаћи Европску повељу о правима пацијената (Рим, 2002), Конвенцију о људским правима и биомедицини (1997) и Декларацију о промовисању пацијентових права у Европи (1994). Наведени документи, на мање или више начелан начин, омогућавају заштиту права човека као пацијента, будући да се


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти