Правна питања иницијативе за увођење статуса службеног лица за здравствене раднике

Аутор чланка
Уз све уважавање негативне праксе физичких напада на здравствене раднике, од којих су неки резултирали трагичним последицама, испоставља се да је питање ове иницијативе недовољно артикулисано као проблем и да је правно спорна и неодговарајућа квалификација појма службеног лица, због чега она свеукупно захтева подробнију анализу и преиспитивање У циљу ближег разматрања актуелне иницијативе медицинског сталежа да им се за одређени број занимања у здравству призна статус службеног лица неопходан је целовит приступ како са становишта дефинисања статуса самог занимања, тако и у погледу услова професионалног рада. Осим тога, овај приступ треба да буде усмерен и на суштину појачане правне заштите, а не само на казнену политику. И не само то, спорна може бити и разлика у правном положају лекара и других здравствених радника у јавној служби у односу на запослене у приватној медицинској пракси. Наиме, уводи ли се тиме једна врста правне неједнакости? На овом месту може се поставити питање и облика реформисања прописа, односно,треба ли то дабуду законодавне промене, а затим,и како се оне желе спровести – у сврху превентивног деловања или појачане репресије за починиоце у оквиру мера кривично-правне заштите. Заштита здравља и обављање медицинских професија Правни систем Републике Србије не уређује посебно,нити у целини,обављање медицинских професија, већ се на лекарску професију и друге здравствене струке примењују правна решења из области организације здравствене заштите и здравственог осигурања, као и одговарајуће општеважеће одредбе јавног права. У давној прошлости постојали су прописи о лекарској делатности премакојима су лекари били лица чији је позив лечење болесника и старање о народном здрављу на основу научне и стручне спреме стечене по законским прописима, а заједно су чинили лекарски сталеж (§1 и §2 Закона о лекарима Краљевине Југославије, 1931). На тим питањима се данас у Србији ради и у изгледу је нова законска регулатива, која је једним делом покренула иницијативу да се лекарима


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти
   

1 2 3