Правна питања континуиране медицинске едукације здравствених радника

Аутор чланка
За успостављање система континуиране медицинске едукације у нашој земљи од битног значаја је било оснивање комора у здравству и организовање њиховог рада. Образовани су центри за континуирану медицинску едукацију при факултетима, а у ове активности су укључене и бројне здравствене институције и професионална удружења. Ипак, требало је времена да се систем континуиране едукације у потпуности прихвати и стручно потврди, а пракса је изродила и одређене неправилности и малверзације у вези са акредитацијом и бодовима. Такве појаве треба да буду предмет даље реформе области континуиране медицинске едукације, будући да су стална едукација и професионални развој постали императив савремене медицине   Питања професионалности и стручности у раду уско су повезана са процесом образовања, а посебно када је реч о медицинским професијама које раде унутар здравственог система. Оне имају обележје услужних делатности од јавног значаја без обзира на својински облик рада, односно да ли је реч о јавном или приватном сектору здравства. Различити видови образовања присутни су и кад су у питању друге професије, међутим, оно што је особено када се узимају квалификативи и околности рада у здравственим делатностима јесу ризици и променљивост медицинских стандарда које те делатности носе, услед новина и унапређења у дијагностичким процедурама и методама лечења, а исто тако и услед технички све више усавршених апарата и справа. То изискује стално праћење промена и обнављање знања кроз обуке запослених, што се постиже увођењем система континуиране медицинске едукације (КМЕ) која је раније била препорука, а данас постаје законска обавеза. Премда принципи медицинске етике наглашавају поштовање високоморалних и стручних дужности у раду лекара (сталешко право), овде се полази од тога да је захтев едукације те врсте наметнула, пре свега, пракса која је временом постала сложенија и опсежнија. За разлику од класичних видова медицинског образовања, ова врста едукације усмерена је на практичне вештине и знања, као и на то како теоријска знања најбоље


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти