Правна питања здравствене заштите у вези с лечењем у иностранству

Аутор чланка
Право на здравствену заштиту у иностранству подложно је медицинским критеријумима чију испуњеност утврђују надлежне двостепене лекарске комисије, али зависи и од расположивих финансијских средстава из фонда здравственог осигурања   Здравствена заштита у иностранству остварује се тако што се осигураницима признају одређена права, било по основу потврђеног привременог боравка или рада у иностранству, било по основу ad hoc упућивања у инострану здравствену установу на неопходан оперативни захват или лечење. Остваривање тих права условљено је низом захтева које прописују одредбе закона и подзаконских аката који уређују ову материју, а пре свега у погледу услова и начина упућивања осигураних лица на лечење у иностранство. Право на здравствену заштиту у иностранству је, како се прописима наглашава, изузетног карактера, због чега се његово остваривање може оценити као рестриктивно, подложно медицинским критеријумима чију испуњеност утврђују надлежне двостепене лекарске комисије, а такође и зависно од расположивих финансијских средстава из фонда здравственог осигурања. Према члану 4. Закона о здравственом осигурању („Сл. гласник РС”, бр. 107/2005, 109/2005 – испр, 57/2011, 110/2012 – Одлука УС и 119/2012, у даљем тексту: ЗЗО), обавезно здравствено осигурање представља врсту осигурања којим се запосленима и другим грађанима, по неком основу њиме обухваћеним, обезбеђују право на здравствену заштиту и право на новчане накнаде за случајеве утврђене законом. Законом се уређује здравствена заштита, као и организација и руковођење здравственим службама. Према основној подели разликују се јавни и приватни облик ове организације, при чему се тежи да оба сектора служби имају значајне додирне тачке. Јавно здравство прати обавезно осигурање и установе здравствене заштите у државној својини. У развијеним земљама носиоци обавезног здравственог осигурања јесу удружења и корпорације јавног права, које имају своје управе и скупштине састављене од представника осигураника и послодаваца у здравству. на терет социјалног осигурања, међутим, лекари не могу да одреде пацијенту сваку терапију, да пропишу сваки лек, нити да одреде његово лечење у иностранству.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In