Правна схватања, ставови и закључци Врховног касационог суда

Аутор чланка
У наставку наводимо новија правна схватања, закључке и ставове грађанског одељења Врховног касационог суда.   ПАСИВНА ЛЕГИТИМАЦИЈА У ПАРНИЦИ РАДИ НАКНАДЕ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ У ВЕЗИ СА ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА Закључак: Тужени „Коридори Србије” д. о. о., као наручилац радова, пасивно је легитимисан у парници трећих лица – тужилаца ради накнаде штете настале у вези са извођењем радова, на основу чл. 207. Закона о облигационим односима. (Закључак усвојен на седници Грађанског одељења одржаној 18. 12. 2017)   ПРОБЛЕМ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ У ПРЕДМЕТИМА ТЗВ. „РЕЗЕРВИСТА ПРОТИВ ДРЖАВЕ” Закључци усвојени на седници Грађанског одељења, одржаној 14. 11. 2017. године: Тужба за утврђење постојања дискриминације не застарева. Потраживање ради накнаде штете (материјалне и нематеријалне) застарева у роковима из члана 376. Закона о облигационим односима. Рок застарелости Захтева за накнаду штете по основу дискриминације, која је претходно утврђена у посебном поступку, почиње да тече од момента доношења Закључка Владе РС од 17. 1. 2008. године. Цела територија Републике Србије сматра се подручјем на којем су вршена ратна дејства (ратиште). За остваривање права на накнаду штете по основу дискриминације без значаја је чињеница да ли су се тужиоци претходно обраћали суду или органу управе. Не постоји дискриминација ако су војни резервисти у потпуности остварили право на исплату ратних дневница које им по прописима припадају. У предметима у којима је, поред тужене Републике Србије, означено и Министарство одбране (или војна јединица), тужену заступа Војно правобранилаштво. У предметима у којима је као тужена означена Република Србија – Влада РС, тужену заступа Државно правобранилаштво.   ПРАВНИ ЗАКЉУЧЦИ УСВОЈЕНИ НА СЕДНИЦИ ГРАЂАНСКОГ ОДЕЉЕЊА ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА, ОДРЖАНОЈ 27. 6. 2017. ГОДИНЕ Закључак: ПРЕДЛОГ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ЈЕ УРЕДАН АКО УМЕСТО ПОТПИСА ПРЕДЛАГАЧА САДРЖИ ФАКСИМИЛ (ПРЕДЛАГАЧА ИЛИ ПУНОМОЋНИКА). Образложење: Да ли предлог за извршење на основу извршне или веродостојне исправе мора да садржи потпис предлагача (пуномоћника) или је довољан факсимил? У


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In