Правни аспекти уласка нових чланова (инвеститора) у друштво са ограниченом одговорношћу (пренос удела, докапитализација) и међусобни односи чланова друштва са ограниченом одговорношћу према Закону о привредним друштвима

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →