Правни оквири заштите интелектуалне својине и њихов утицај на заштиту резултата научноистраживачког рада

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →