Правни оквири заштите интелектуалне својине и њихов утицај на заштиту резултата научноистраживачког рада

Аутор чланка
Заштита интелектуалне својине и управљање проналасцима само су један од фактора који захтевају одговарајуће правне оквире између универзитета, истраживача и компанија. Претраживање патентне документације треба да буде основ при научноистраживачким активностима не само ради утврђивања стања технике већ и ради стицања свеобухватних техничких, научних и комерцијалних информација, које су услов у проналажењу потенцијалних партнера, корисника и тржишта за новонастали производ или технологију.   У савременим условима пословања рационална иновативна политика и стварање нових производа и технологија даје научноистраживачким компанијама, факултетима и институтима нову улогу на тржишту. Поред сопствених истраживања, научноистраживачке организације неретко добијају од великих компанија тзв. „наручена истраживања”. У данашње време напредак у производњи се и даље мери квалитетом производа, али кроз то како корисници реагују на његову појаву, будући развој или модификацију до финалне верзије производа. Знајући да уколико компанија константно не улаже у развој нових производа и технологија, висок ниво конкуренције на тржишту довешће је до тога да постане потпуно зависна од производа који се налазе у завршним фазама свог животног циклуса. Интелектуална својина је заједничко име за својину над резултатима људског стваралачког ума. Права интелектуалне својине чине: ауторско право и права сродна ауторском праву, као и права индустријске својине (патенти, корисни модели, топографије интегрисаних кола, нове биљне сорте, жигови, имена порекла и географске ознаке, индустријски дизајн). У терминологији новијег доба под интелектуалном својином подразумева се и тзв. мека интелектуална својина, која обухвата know-how, пословне тајне и поверљиве информације. Иако се односи на нематеријалну својину, интелектуална својина даје право носиоцу патента, жига, индустријског дизајна или ауторског права да располаже тим правом као материјалном својином и да на тај начин остварује корист од свог интелектуалног рада. Основни прописи Републике Србије из области интелектуалне својине: Закон о ауторскoм и сродним правима („Сл. гласник РС”, бр. 104/09, 99/11, 119/12 и 29/16 – одлука УС), којим се штите људске творевине које


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In