Правни посао компензације у условима блокаде рачуна учесника није ништав – правна схватања Врховног касационог суда и Привредног апелационог суда

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →