Правни став Врховног касационог суда о заступању Републике Србије и њених државних органа пред Врховним касационим судом у поступку по ванредним правним лековима

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →