Правни закључак Врховног касационог суда у вези са трошковима кривичног поступка – НОВО –

Аутор чланка
На седници Кривичног одељења Врховног касационог суда, одржаној 28. 2. 2020. године, једногласно је донет следећи закључак: „Трошкове поступка на име ангажовања браниоца по службеној дужности сноси и исплаћује на захтев браниоца из буџетских средстава орган (полиција, ЈТ или суд) који га је поставио, односно пред којим су предузете радње браниоца. Орган поступка нужне издатке исплаћује унапред, док награду браниоцу за обављене радње у поступку мора исплатити након њиховог предузимања, а најкасније окончањем фазе поступка пред тим органом или разрешењем браниоца, те исте уноси у попис који се прилаже спису. У свакој пресуди или решењу које одговара пресуди мора се одлучити о томе ко сноси трошкове поступка (члан 262. ЗКП-а).   View Fullscreen 25 77 КРИВИ ЧНО ПР АВ О LEGE AR TIS ● А П Р И Л 2020. Правни закључак Врховног касационог суда у вези са трошковима кривичног поступка Н ЧЛАНАК ПОЧИЊЕ НИЖЕ НА СТРАНИ а седници Кривичног одељења Врховног касационог суда, одржаној 28. 2. 2020. го- дине, једногласно је донет следећи закључак: „Трошкове поступка на име ангажовања браниоца по службеној дужности сноси и исплаћује на захтев браниоца из буџетских средстава орган (полиција, ЈТ или суд) који га је поставио, односно пред којим су предузете радње браниоца.Орган поступка нужне издатке исплаћује унапред, док награду браниоцу за обављене радње у поступку мора исплатити наконњиховог предузимања, а најкасније окончањем фазе поступка пред тим органом или разрешењем браниоца, те исте уноси у попис који се прилаже спису. У свакој пресуди или решењу које одгова- ра пресуди мора се одлучити о томе ко сноси трошкове поступка (члан 262. ЗКП-а). КРИВИЧНО ПРАВО LEGE ARTIS ● ПРОПИСИ У ПРАКСИ 78 Образложење: С обзиром на то да је у поступању како нижестепених судова тако и органа поступка дошло до неједнакости у погледу одлучивања о исплати трошкова одбране по службеној дужности, то је ВКС на седници


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In