Правно схватање начина отклањања штетних последица појединачног акта насталих применом касираног неуставног или незаконитог општег акта

Аутор чланка


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

часопису се приступа преко сајта
www.propisi.net, NASTAVI →