Правно ускрснуће јавног бележништва у Србији

Аутор чланка
Иако је обављање јавнобележничке делатности законским изменама по други пут одложено у нашем правном систему, важно је да се на време упознамо са оперативним спровођењем ове делатности, условима за стицање самог звања, начином полагања испита, као и с јавнобележничком тарифном политиком   Народна скупштина је по хитном поступку усвојила Закон о изменама Закона о јавном бележништву („Сл. гласник РС”, бр. 19/2013, ступио на снагу 28. 2. 2013) који предвиђа да се обављање јавнобележничке делатности одлаже до 1. марта 2014. године. Закон о јавном бележништву први пут је усвојен у мају 2011. године, с тим што је предвиђено да његова примена отпочне 1. септембра 2012. године. У августу 2012. одложена је примена закона за 1. март 2013, а потом и за 1. март 2014. Овакав след поступања чини се логичним имајући у виду да није било могуће обезбедити услове за примену Закона јер је недовољан број лица положило јавнобележнички испит (55 лица од планираних 100), а што је био први услов за расписивање јавног конкурса и именовање јавних бележника. Други разлог померања рокова примене закона јесте тај што касни оснивање јавнобележничке Коморе која је требало да донесе неопходне подзаконске акте ради ефикасне примене закона у пракси. Наиме, било је предвиђено да јавнобележничка Комора објављује датум почетка обављања делатности у „Службеном гласнику Републике Србије”, те да јавни бележник не може да предузима јавнобележничке радње, нити сме започети с радом пре дана који је одређен као датум почетка обављања делатности. Закон даље предвиђа да јавног бележника решењем именује министар, на основу јавног конкурса, по прибављеном мишљењу Коморе. Надзор над јавнобележничком делатношћу треба да врше Министарство правде, надлежни суд и Комора.   Надлежности јавних бележника у Србији Када Закон о јавном бележништву („Сл. гласник РС”, бр. 31/2011, 85/2012 и 19/2013, у даљем тексту: Закон) ступи на правну снагу, јавни бележници у Србији ће обављати


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In