Право адвоката на информацију

Аутор чланка
Адвокат има право да, у циљу пружања правне помоћи, од државних органа, установа и предузећа и других организација тражи и благовремено добије информације, списе и доказе који су у њиховом поседу или под њиховом контролом, а државни органи, установе и предузећа дужни су да адвокату омогуће приступ тим информацијама, списима и доказима. У вези са датом темом поставља се питање да ли је предвиђена санкција за непоштовање поменутог права адвоката. View Fullscreen 77 УНАКРСНИ ПОГЛЕД LEGE ARTIS ● ЈАНУАР 2020. Право адвоката на информацију Адвокат има право да, у циљу пружања правне помоћи, од државних органа, установа и предузећа и других организација тражи и благовремено добије информације, списе и доказе који су у њиховом поседу или под њиховом контролом, а државни органи, установе и предузећа дужни су да адвокату омогуће приступ тим информацијама, списима и доказима. У вези са датом темом поставља се питање да ли је предвиђена санкција за непоштовање поменутог права адвоката. УПОРЕДНОПРАВНИ ПРИКАЗ ИНСТИТУТА ПРАВА АДВОКАТА НА ИНФОРМАЦИЈУ Историјско-правни приказ института „право на информацију адвоката” заснива се на томе да у Закону о адвокатури и служби правне помоћи („Сл. гласник СРС”, бр. 27/77), Закону о изменама и допунама Закона о адвокатури и службе правне помоћи („Сл. гласник СРС”, бр. 01/88) и Закону о адвокатури („Сл. гласник РС”, бр. 24/98) није било омогућено да адвокати имају право на информацију. То право први пут су добили садашњим Законом о адвокатури („Сл. гласник РС”, бр. 31/2011 и 24/2012 – одлуке УС), који у треће поглавље, под називом „Права и дужности адвоката”, уводи члан 36. и прописује да „адвокат има право да, у циљу пружања правне помоћи, од државних органа, установа, предузећа и других организација тражи и благовремено добије информације, списе и доказе који су у њиховом поседу или под њиховом контролом. Државни органи, установе и предузећа дужни су да, у


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In