Право правних лица на накнаду нематеријалне штете

Аутор чланка
У судској пракси постоје размимоилажења када је реч о праву правног лица на накнаду нематеријалне штете због повреде пословног угледа. Тим поводом огласио се Врховни суд Србије, а одредбе преднацрта Грађанског законика, чини се, одлазе корак даље наговештавајући могућност да и правним лицима буде признато право на накнаду нематеријална штете   Правно лице нема право на правичну новчану накнаду нематеријалне штете због повреде пословног угледа, јер то није законом призната штета. Такво стање је de lege lata, у смислу одредбе члана 200. Закона о облигационим односима, а такав став заузима и судска пракса, према више одлука Врховног суда Србије. На седници Грађанског одељења од 5. фебруара 2001. године, Врховни суд Србије заузео је следеће правно схватање: „Правно лице нема право на правичну новчану накнаду нематеријалне штете због повреде пословног угледа, јер то није законом призната штета.” Овако заузето правно схватање образложено је: „У судској пракси постоје различите одлуке о томе да ли правно лице има право на накнаду нематеријалне штете због повреде пословног угледа, па се показује потребним заузимање правног става о томе. При решавању наведене дилеме треба имати у виду да када је посебним законом (на пример, Законом о заштити проналазака, техничких унапређења и знакова разликовања у члану 117. прописано да штетник одговара по општим правилима о накнади штете или да по истим правилима оштећени има право на накнаду штете, то не значи да сваки оштећени има право на сваку законом прописану накнаду штете. У питању је упућујућа норма, а то у овом случају значи да се пре свих морају имати у виду одредбе чланова 155. и 200. став 1. Закона о облигационим односима. Према одредбама члана 155. Закона о облигационим односима штета је и наношење другоме физичког или душевног бола или страха (нематеријална штета), а према одредбама члана 200. став 1. истог закона суд ће досудити правичну новчану


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In