Право запосленог на отпремнину при престанку радног односа

Аутор чланка
У тексту који је пред вама посебно се осврћемо на исплату отпремнине запосленом који одлази у пензију и отпремнине коју послодавац исплаћује запосленом за чијим је радом престала потреба   Сам институт отпремнине и право на њену исплату у већини држава се појављују кроз законско уређење рада с почетка 20. века као последица развоја индустријске производње, али и развоја и унапређења социјалне заштите запослених. С појавом индустријских реструктурирања указала се потреба за системским решењима која би ублажила последице колективних вишкова запослених и отказа уговора о раду на социјално-материјални положај запослених. У том смислу је отпремнина постала институт са епитетом „социјално-заштитне функцијеˮ.   Увођењем законског уређења рада, којим се утврђује и заштита права радника у односу на послодавце, отпремнина постаје основна ставка при одређивању услова за отказ уговора о раду запосленом, добијајући својство гаранције новчане исплате раднику услед отказа уговора о раду или при престанку радног односа због испуњења услова за одлазак у старосну пензију или због одласка у пензију услед инвалидности. Дефинишемо је као новчани износ који је послодавац дужан да исплати запосленом у зависности од основа престанка радног односа (на пример, због одласка у пензију, престанка радног односа запосленом као технолошком вишку…). Она представља један од законом утврђених облика правне заштите запослених за случај престанка радног односа по једном од назначених основа, а реч је о праву којег се запослени не може одрећи. Не само да се запослени не може одрећи права на отпремнину, већ се не може одрећи ни новчаног износа који је утврђен у решењу о престанку радног односа. Запослени има само могућност да уз поштовање рокова застарелости, за случај да му отпремнина не буде исплаћена, оствари право на исплату или право на разлику неисплаћене отпремнине, ако му она није исплаћена у припадајућем износу. У прилог томе је и заузети правни став Грађанског одељења Врховног касационог суда,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In