Предистражни поступак по новом Законику о кривичном поступку

Аутор чланка
Уводећи предистражни поступак, као еквивалент пређашњем преткривичном поступку, нови Законик о кривичном поступку на потпунији начин уређује руководећу улогу јавног тужиоца у овој фази поступка

 

Предистражни поступак је фаза поступка која према Законику о кривичном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, у даљем тексту: ЗКП) претходи истрази. Као процесни еквивалент ранијем преткривичном поступку, то је и фаза у коjoj је позиција јавног тужиоца сасвим слична оној коју је имао у преткривичном поступку. Истина, постоје и разлике. У предистражном поступку руководећа улога јавног тужиоца је на потпунији начин уређена. Додата су му и нека овлашћења, попут овлашћења да казни одговорно лице у привредном субјекту због непоступања по његовом захтеву, затим право да донесе одлуку о задржавању осумњиченог и сл.

 

Лако се може уочити неколико одлика предистражног поступка:

1) предистрага се води искључиво за кривична дела која се гоне по службеној дужности;

2) неформални карактер предистражног поступка, што значи да се, по правилу, у оквиру предистражног поступка предузимају оперативне радње ради откривања кривичног дела и учиниоца, мада то не искључује могућност да се предузму доказне радње које имају доказни карактер;

3) предистражни поступак представља врсту „истраге”, јер има исту сврху као и сама истрага, а то значи да наша кривична процедура, мимо логике, познаје две истражне фазе: неформална истрагу (предистражни поступак) и истрагу која је формалног карактера и спроводи се на основу наредбе за спровођење истраге;

4) предистражни поступак се покреће и води уколико постоје основи сумње да је извршено кривично дело, што је исти ниво сумње као и за истрагу;

5) јавни тужилац је de iure руководилац предистражног поступка, али је предистражни поступак de facto под контролом полиције будући да је спровођење оперативних и доказних радњи у тој фази поступка у компетенцији полиције;

6) предистражни поступак је (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме