Предистражни поступак по новом Законику о кривичном поступку

Аутор чланка
Уводећи предистражни поступак, као еквивалент пређашњем преткривичном поступку, нови Законик о кривичном поступку на потпунији начин уређује руководећу улогу јавног тужиоца у овој фази поступка   Предистражни поступак је фаза поступка која према Законику о кривичном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, у даљем тексту: ЗКП) претходи истрази. Као процесни еквивалент ранијем преткривичном поступку, то је и фаза у коjoj је позиција јавног тужиоца сасвим слична оној коју је имао у преткривичном поступку. Истина, постоје и разлике. У предистражном поступку руководећа улога јавног тужиоца је на потпунији начин уређена. Додата су му и нека овлашћења, попут овлашћења да казни одговорно лице у привредном субјекту због непоступања по његовом захтеву, затим право да донесе одлуку о задржавању осумњиченог и сл.   Лако се може уочити неколико одлика предистражног поступка: 1) предистрага се води искључиво за кривична дела која се гоне по службеној дужности; 2) неформални карактер предистражног поступка, што значи да се, по правилу, у оквиру предистражног поступка предузимају оперативне радње ради откривања кривичног дела и учиниоца, мада то не искључује могућност да се предузму доказне радње које имају доказни карактер; 3) предистражни поступак представља врсту „истраге”, јер има исту сврху као и сама истрага, а то значи да наша кривична процедура, мимо логике, познаје две истражне фазе: неформална истрагу (предистражни поступак) и истрагу која је формалног карактера и спроводи се на основу наредбе за спровођење истраге; 4) предистражни поступак се покреће и води уколико постоје основи сумње да је извршено кривично дело, што је исти ниво сумње као и за истрагу; 5) јавни тужилац је de iure руководилац предистражног поступка, али је предистражни поступак de facto под контролом полиције будући да је спровођење оперативних и доказних радњи у тој фази поступка у компетенцији полиције; 6) предистражни поступак је формалнијег карактера од преткривичног поступка; 7) у предистражном поступку и


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In