Предлог измена и допуна Закона о стечају

Аутор чланка
Иако је јасно да се о овом предлогу закона неће расправљати пре конституисања нове Владе, сматрамо да би заинтересовани за материју стечаја требало да на време буду упознати с предложеним решењима, како би благовремено и посредством својих организација покушали да издејствују одређене промене у њему Социјалистички системи, у основи, нису познавали стечај будући да се пословни неуспех једног привредног субјекта „надомешћивао” пословним успехом других привредних субјеката, али на конкурентном и економски непредвидивом тржишту, финансијско-пословни неуспех привредног субјекта представља појаву која се ипак не може избећи. Узроци пословног неуспеха могу бити различити: „нереално” израђен бизнис план, тренутна неликвидност, лоша процена стања на тржишту, тзв. агенцијски проблеми руководства (пример Енрона), а један од начина правног „санкционисања” овог пословно-финансијског неуспеха, јесте, управо, и покретање стечајног поступка над привредним субјектом. Привредне реформе, које је најављивао, сада већ прошли министар привреде, огледале су се и у измени прописа о стечају па је стога Влада Републике Србије крајем децембра 2013. године, Народној скупштини упутила на усвајање предлог Закона о изменама и допунама Закона о стечају. Током јануара месеца, могле су се чути различите приче о „судбини” овог предлога Закона, али је у тренутку настанка овог текста на званичном сајту Народне скупштине Републике Србије, овај предлог закона био „у процедури”. Иако је, готово, евидентно да се о овом предлогу закона неће расправљати пре конституисања нове Владе (у међувремену су расписани парламентарни избори), сматрамо да би заинтересовани за материју стечаја требало да на време буду упознати с предложеним решењима, како би благовремено и посредством својих организација покушали да издејствују одређене промене. Напослетку, треба имати у виду и „везу” између овог законског предлога и предлога новог Закона о приватизацији. Неколико речи о стечају Оно што је и упоредноправно неспорна чињеница јесте околност да стечај представља институт колективног намирења поверилаца стечајног дужника. У основи стечаја заправо је замисао да сви


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In