Предложенe новинe у области јавних набавки

Аутор чланка
У ишчекивању да предлог новог нацрта Закона о јавним набавкама уђе у скупштинску процедуру, важно је истаћи да су новим законским решењима планиране бројне новине које делују превентивно у процесу јавних набавки и омогућавају знатне буџетске уштеде   Најављено је да ће нови Закон о јавним набавкама деловати превентивно јер се бори против корупције у њеном настанку, тј. бави се отклањањем узрока саме корупције. Иако познат као један од првих антикорупцијских закона у Републици Србији, Закон о јавним набавкама који је донет 2002. године било је потребно унапредити повећањем броја одредаба које степен борбе против корупције подижу на знатно виши ниво. Од новог закона очекује се да допринесе свођењу буџетског дефицита Републике Србије у прихватљиве оквире, будући да се најављене уштеде кроз резултат његове примене изражавају у стотинама милиона евра. Осим тога, нови закон требало би да подстакне развој малих и средњих предузећа, да допринесе оживљавању привреде и изградњи јаких институција које ће се бавити сузбијањем нерегуларности у систему јавних набавки. Поред домаћег, важан је и међународни аспект јавних набавки који се огледа у потреби за сталним усклађивањем законских одредаба с директивама Европске уније. Предуслов за коришћење међународне финансијске помоћи јесте уређен систем јавних набавки који подразумева транспарентност, ефикасност, праћење и адекватну контролу. Стога је потребно упознати се с предложеним законским решењима и изразити спремност и истрајност у њиховој правилној примени. Предлогом новог закона прецизније је дефинисан појам самог наручиоца, који га сада дефинише као лице које је дужно да поштује овај закон. Предвиђена је обавеза Владе Републике Србије да сачини и објави списак наручилаца Републике Србије. Поред израза који већ постоје у Закону који је тренутно у примени, уведени су и појашњени нови изрази као што су: заинтересовано лице, послови јавних набавки, истоврсна добра, оквирни споразум, систем динамичне набавке, конкурентни дијалог, општи речник набавки, представник наручиоца, повезана лица, мрежа


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In