Предложене новине у области породичних и наследних односа у преднацрту Грађанског законика

Аутор чланка
Парцијално, непотпуно и неусклађено важеће законодавство у области грађанскоправних односа у Републици Србији захтева да се изврши модерна кодификација стварноправних, облигационих, породичних и наследноправних односа, на основу досадашњих сазнања правне науке, пословне и судске праксе

Полазећи од постојећег стања законодавства у области грађанскоправних односа, установљене судске праксе и развијене правне теорије, створени су сви неопходни услови за кодификацију права у облику Грађанског законика Републике Србије, за чије доношење је уставни основ неоспоран.

Ова кодификација би обухватила класична подручја грађанског права: установе Општег дела грађанског права; стварно право са својином као централном установом друштвеног и правног поретка и правима изведеним из својине – службености, заложно (хипотекарно) право; облигационо право са установама уговора и проузроковања штете као основних извора облигационих односа; наследно право с тестаментом и законским наследним редом као основама за наслеђивање; породичноправни односи, а посебно имовински односи, као и друге изведене дисциплине које су у тесној вези с класичним грађанским правом, а које су се у нашем правном систему развиле до степена могућности њихове кодификације.

Кодификована законска решења допринеће знатном повећању правне и социјалне сигурности свих правних субјеката и хармонизацији правних решења с правом Европске уније. То ће убрзати неопходне интеграционе процесе, који су битан услов за даљи просперитетни развој Републике Србије, њених грађана и правних лица.

У овом и наредним бројевима нашег часописа доносимо преглед нових одредаба, али и института које предвиђа преднацрт Грађанског законика.

Новине у области породичних односа

Нова одредба о ванбрачним заједницама

Ванбрачна заједница је трајнија заједница живота жене и мушкарца (ванбрачни партнери), између којих не постоје крвно сродство ни брачност. Жена и мушкарац који живе у ванбрачној заједници имају права и дужности супружника под условима одређеним овим закоником. Заједница живота лица истог пола уређује се посебним законом.

Образложење:

Предвиђају се само брачност и крвно (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме  


1 2 3 4