Предложене новине у области породичних и наследних односа у преднацрту Грађанског законика

Аутор чланка
Парцијално, непотпуно и неусклађено важеће законодавство у области грађанскоправних односа у Републици Србији захтева да се изврши модерна кодификација стварноправних, облигационих, породичних и наследноправних односа, на основу досадашњих сазнања правне науке, пословне и судске праксе Полазећи од постојећег стања законодавства у области грађанскоправних односа, установљене судске праксе и развијене правне теорије, створени су сви неопходни услови за кодификацију права у облику Грађанског законика Републике Србије, за чије доношење је уставни основ неоспоран. Ова кодификација би обухватила класична подручја грађанског права: установе Општег дела грађанског права; стварно право са својином као централном установом друштвеног и правног поретка и правима изведеним из својине – службености, заложно (хипотекарно) право; облигационо право са установама уговора и проузроковања штете као основних извора облигационих односа; наследно право с тестаментом и законским наследним редом као основама за наслеђивање; породичноправни односи, а посебно имовински односи, као и друге изведене дисциплине које су у тесној вези с класичним грађанским правом, а које су се у нашем правном систему развиле до степена могућности њихове кодификације. Кодификована законска решења допринеће знатном повећању правне и социјалне сигурности свих правних субјеката и хармонизацији правних решења с правом Европске уније. То ће убрзати неопходне интеграционе процесе, који су битан услов за даљи просперитетни развој Републике Србије, њених грађана и правних лица. У овом и наредним бројевима нашег часописа доносимо преглед нових одредаба, али и института које предвиђа преднацрт Грађанског законика. Новине у области породичних односа Нова одредба о ванбрачним заједницама Ванбрачна заједница је трајнија заједница живота жене и мушкарца (ванбрачни партнери), између којих не постоје крвно сродство ни брачност. Жена и мушкарац који живе у ванбрачној заједници имају права и дужности супружника под условима одређеним овим закоником. Заједница живота лица истог пола уређује се посебним законом. Образложење: Предвиђају се само брачност и крвно сродство као сметње за тзв. законску ванбрачну заједницу, тј. заједницу која


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти
   

1 2 3 4