Предузетник у светлу нових прописа

Аутор чланка
Због неограничене одговорности за преузете обавезе, предузетништво важи за прилично непопуларан начин пословања. Ипак, овај вид обављања делатности доноси и бројне предности. Упознајмо их!   Правни положај предузетника уређен је Законом о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011). Тако је престала примена Закона о приватним предузетницима („Службени гласник СРС”, бр. 54/89 и 9/90 и „Службени гласник РС”, бр. 19/91, 46/91, 31/93 – УС, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 35/02, 101/05 – др. закон, 55/04 – др. закон и 61/05 – др. закон). На регистрацију предузетника примењује се Правилник о садржини Регистра привредних субјеката и документацији потребној за регистрацију. У смислу новог Закона предузетник је пословно способно физичко лице које обавља делатност у циљу остваривања прихода и које је као такво регистровано у складу са законом о регистрацији. Пословна способност пунолетног физичког лица се претпоставља. Како постоје потпуна и делимична пословна способност – може се поставити питање да ли делимично пословно способно лице може бити предузетник. Потпуна пословна способност стиче се пунолетством или склапањем брака (по дозволи суда). Суд може дозволити стицање потпуне пословне способности и малолетном лицу које је навршило 16. годину живота, а постало родитељ и достигло је телесну и душевну зрелост потребну за самостално старање о сопственој личности, правима и интересима. Делимичну пословну способност утврђује суд у поступку којим се лице делимично лишава пословне способности, а суд може на основу резултата медицинског вештачења одредити врсту послова које то лице може предузимати самостално (поред послова на које је законом овлашћено). Из наведеног произлази да предузетник може бити само потпуно пословно способно лице које је способно да се у потпуности само стара о својим интересима. Пословна способност неће се оцењивати приликом оснивања предузетника. Према Закону о приватним предузетницима оснивач радње био је дужан да уз пријаву радње за оснивање поднесе и доказ да је стекао пословну способност пре


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти