Преглед и анализа досадашње судске праксе у вези са заштитом узбуњивача

Аутор чланка
Аутор у тексту наводи и анализира најбитније судске одлуке које су домаћи судови донели примењујући Закон o заштити узбуњивача. Народна скупштина Републике Србије је дана 25. 11. 2014. године усвојила Закон о заштити узбуњивача („Сл. гласник РС” бр. 128/2014 – у даљем тексту: Закон) који је ступио на снагу 4. 12. 2014, а почео да се примењује 5. 6. 2015. године. За протекле две године, колико је у примени, домаћи судови су, примењујући одредбе Закона, доносили разне одлуке у вези са узбуњивањем, а најбитније ће бити наведене и анализиране. Међутим, пре тога је неопходно подсетити се и основних одредаба Закона. Он дефинише узбуњивање као откривање информација о кршењу прописа, кршењу људских права, вршењу јавног овлашћења противно сврси због које је поверено, опасности по живот, јавно здравље, безбедност и животну средину, као и ради спречавања штете великих размера. Узбуњивач је физичко лице које изврши узбуњивање у вези са својим радним ангажовањем (радни однос, рад ван радног односа, волонтирање, вршење функције, као и сваки други фактички рад за послодавца) поступком запошљавања, коришћењем услуга државних и других органа, носилаца јавних овлашћења или јавних служби, пословном сарадњом и правом власништва на привредном друштву. У одредби члана 3. став 1. Закона забрањује се спречавање узбуњивања, а у одредби члана 4. забрањује се предузимање штетне радње, што је и био циљ доношења овог закона. Штетна радња је свако чињење или нечињење у вези са узбуњивањем којим се узбуњивачу или лицу које има право на заштиту као узбуњивач, угрожава или повређује право, односно којим се та лица стављају у неповољнији положај. Поставља се питање под којим условима узбуњивач има право на заштиту. То право има уколико изврши узбуњивање код послодавца, овлашћеног органа или јавности на начин прописан Законом, при чему открије спорну информацију у року од једне године од дана сазнања за извршену незакониту радњу, а најкасније


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In