Преглед измена и допуна Анекса Посебног колективног уговора за државне органе

Аутор чланка
У наставку следи преглед новина у Посебном колективном уговору за државне органе које се односе на Анекс којим се уређују права, обавезе и одговорности из радног односа у органима покрајинске аутономије и јединицама локалне самоуправе и друга питања од значаја за запослене и послодавца. Влада и репрезентативни синдикат који је основан за територију Републике Србије – Синдикат управе Србије (у даљем тексту: учесници) закључили су Посебан колективни уговор о изменама и допунама Посебног колективног уговора за државне органе (у даљем тексту: Измена ПКУ-а), који је објављен у „Службеном гласнику РС” број 34/2018, а ступио је на снагу 12. 5. 2018. године. Измена ПКУ-а односи се на измене и допуне АНЕКСА ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ДРЖАВНЕ ОРГАНЕ (у даљем тексту: Анекс), којим се уређују права, обавезе и одговорности из радног односа у органима покрајинске аутономије и јединицама локалне самоуправе и друга питања од значаја за запослене и послодавца. Анекс се непосредно примењује, а односи се на све запослене који су у складу са законом засновали радни однос у органима покрајинске аутономије, односно органима јединица локалне самоуправе. Послодавац је, у смислу Анекса, аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе чија права и дужности врши функционер који руководи органом (у даљем тексту: послодавац). У Анексу Посебног колективног уговора за државне органе („Сл. гласник РС”, бр. 25/2015, 50/2015, 20/2018 и 20/2018 – др. пропис) утврђене су следеће новине: 1. Према новом члану 7а Анекса, укупан број запослених на одређено време и радноангажованих по другим основама мора да буде у складу са прописима којима се уређује буџетски систем. Овом одредбом учесници Анекса, како држава тако и репрезентативни синдикат (као представник запослених), желе да истакну да се у политици запошљавања (у делу јавног сектора на који се односи Анекс) морају поштовати прописи о новом запошљавању. Као што је познато, иновираним одредбама члана 27е став 34. Закона о


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In