Преглед измена и допуна Закона о стечају из децембра 2018. године

Аутор чланка
Измене које се односе на транспарентност поступка и информисање поверилаца, као и на овлашћења поверилаца да утичу на избор стечајног управника, утврђивање висине предујма трошкова неопходних за вођење стечајног поступка и поступак реорганизације, предмет су анализе у овом тексту.   Закон о стечају из 2009. године[1] мењан је у августу 2014. године[2], затим у децембру 2017. године[3], а након тога и у јуну месецу 2018. године[4]. Последње измене Закона о стечају из децембра 2018. године[5] објављене су у „Службеном гласнику РС” бр. 95/18 од 8. 12. 2018. године. Према образложењу предлагача Закона о изменама и допунама Закона о стечају из децембра 2018. године, измене су биле неопходне да би се побољшао правни оквир за заштиту права поверилаца и обезбедила већа транспарентност података и размена информација између стечајног управника и поверилаца, као и да би се обезбедила већа извесност у погледу трошкова стечајног поступка прописивањем критеријума за одређивање предујма. Један од разлога због којих се законодавац одлучио за измену Закона о стечају, а према образложењу које је пратило предлог ових измена, јесте и то да се обезбеди већа могућност „учешћа поверилаца у избору стечајног управника на почетку стечајног поступка”. Предлагач измена и допуна навео је у свом образложењу и да је „свеукупност решења ових измена и допуна Закона такође у складу са регулаторном реформом која се спроводи у Републици Србији, посебно у области побољшања пословног амбијента и поспешивања домаће привреде, а створиће се и услови који ће допринети бољем пласману Републике Србије на листи Светске банке.” С обзиром на наведено, а пратећи логику законодавца, последње измене и допуне Закона о стечају могу да се поделе на четири групе: 1) Прва група измена и допуна односи се на транспарентност поступка и информисање поверилаца. То је одредба члана 1. Измена и допуна, која се односи на члан 10. Закона о стечају, као и


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти