Преглед најважнијих измена Закона о дуалном образовању

Аутор чланка
Закон о изменама и допунама Закона о дуалном образовању објављен је у „Службеном гласнику РС” бр. 6/2020 од 24. 1. 2020, а ступио је на снагу 1. 2. 2020. године, при чему је у овом тексту дат преглед најважнијих измена. View Fullscreen Преглед најважнијих измена Закона о дуалном образовању Закон о изменама и допунама Закона о дуалном образовању објављен је у „Службеном гласнику РС” бр. 6/2020 од 24. 1. 2020, а ступио је на снагу 1. 2. 2020. године, при чему је у овом тексту дат преглед најважнијих измена. Редакција ПРЕДМЕТ ЗАКОНА (ЧЛАН 1. ЗАКОНА О ДУАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ) 59 Р А ДНО ПР АВО LEGE AR TIS ● М А Р Т 2020. Додато је да у дуалном образовању могу да се реализују и мајсторско и специјалистичко образовање, као и образовање за рад у трајању од две године.ЗНАЧЕЊЕ ИЗРАЗА (ЧЛАН 2. ЗАКОНА О ДУАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ) Допуњено је значење појма послодавац у смислу овог закона, тако да се послодавцем сматрају и орган унутрашњих послова и одбране. Прописано је и да је план реализације учења кроз рад саставни део годишњег плана рада школе. ОБИМ, ПЕРИОД И МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ УЧЕЊА КРОЗ РАД (ЧЛАН 6. ЗАКОНА О ДУАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ) Додат је став којим је прописано да учење кроз рад не може да се реализује у време од 22.00 часа до 6.00 часова наредног дана. УПИС УЧЕНИКА (ЧЛАН 7. ЗАКОНА О ДУАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ) Структура уписа ученика у средње стручне школе по подручјима рада за образовне профиле у дуалном образовању утврђује се у складу са потребама привреде, на основу изјава послодаваца о укључивању у дуално образовање, али и у складу са могућностима даљег школовања будућих ученика. Додати су нови ст. 2–4, којима је прописано следеће: „Послодавац доставља Привредној комори Србије изјаву о спремности да се укључи у дуално образовање најкасније до 30. новембра календарске године која


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In