Преглед најважнијих одредби Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима

Аутор чланка
Изменама Закона уведена су нова друштва и институти, допуњена су постојећа решења, брисане су и исправљане поједине непримењиве и тешко примењиве одредбе, а чињеница да су измене усвојене као последица практичних потешкоћа даје им посебну вредност, па не треба сумњати да ће функционисање и организација привредних друштава након ових измена бити знатно олакшани.   Народна скупштина Републике Србије усвојила је Закон о изменама и допунама Закона о привредним друштвима („Сл. гласник”, бр. 44/2018). Овај закон је донет због усаглашавања прописа Републике Србије са Уредбом Савета (ЕЗ-а), бр. 2157/2001 од 8. октобра 2001. године, о статуту европског друштва – (СЕ), затим са Уредбом Савета 1985/2137/ЕЕЗ о Европској економској интересној групацији (ЕЕИГ), као и са Директивом 2005/56/ЕЗ Европског парламента и Савета од 26. октобра 2005. године, односно Директивом (ЕУ) 2017/1132 Европског парламента и Савета од 14. јуна 2017. године, у оквиру које је кодификована Директива 2005/56/ЕЗ Европског парламента и Савета од 26. октобра 2005. године. Овим законом су у правни систем Републике Србије уведене и уређене нове правне форме друштава – Европско акционарско друштво и Европска економска интересна групација, а такође је уређено прекогранично спајање и припајање друштава капитала основаних у Републици Србији са друштвима капитала из других држава чланица Европске уније. Наведене одредбе садрже посебни нови делови Закона, а примењиваће се од 1. јануара 2022. године. Овим законским изменама, поред увођења нових друштава и института у посебним деловима, исправљени су и постојећи недостаци у законском тексту и извршено је прецизирање и допуњавања чланова закона који су до сада изазивали недоумице у пракси. Европско акционарско друштво Закон предвиђа могућност оснивања Европског акционарског друштва. И за ово друштво предвиђена је правна форма акционарског друштва. Акционари ни у Европском друштву не одговарају за обавезе друштва, осим у случају пробијања правне личности, тј. у случају злоупотребе правила о ограниченој одговорности. На питања која нису посебно


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In