Преглед најважнијих одредби Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима

Аутор чланка
Изменама Закона уведена су нова друштва и институти, допуњена су постојећа решења, брисане су и исправљане поједине непримењиве и тешко примењиве одредбе, а чињеница да су измене усвојене као последица практичних потешкоћа даје им посебну вредност, па не треба сумњати да ће функционисање и организација привредних друштава након ових измена бити знатно олакшани.

 

Народна скупштина Републике Србије усвојила је Закон о изменама и допунама Закона о привредним друштвима („Сл. гласник”, бр. 44/2018). Овај закон је донет због усаглашавања прописа Републике Србије са Уредбом Савета (ЕЗ-а), бр. 2157/2001 од 8. октобра 2001. године, о статуту европског друштва – (СЕ), затим са Уредбом Савета 1985/2137/ЕЕЗ о Европској економској интересној групацији (ЕЕИГ), као и са Директивом 2005/56/ЕЗ Европског парламента и Савета од 26. октобра 2005. године, односно Директивом (ЕУ) 2017/1132 Европског парламента и Савета од 14. јуна 2017. године, у оквиру које је кодификована Директива 2005/56/ЕЗ Европског парламента и Савета од 26. октобра 2005. године. Овим законом су у правни систем Републике Србије уведене и уређене нове правне форме друштава – Европско акционарско друштво и Европска економска интересна групација, а такође је уређено прекогранично спајање и припајање друштава капитала основаних у Републици Србији са друштвима капитала из других држава чланица Европске уније. Наведене одредбе садрже посебни нови делови Закона, а примењиваће се од 1. јануара 2022. године.

Овим законским изменама, поред увођења нових друштава и института у посебним деловима, исправљени су и постојећи недостаци у законском тексту и извршено је прецизирање и допуњавања чланова закона који су до сада изазивали недоумице у пракси.

Европско акционарско друштво

Закон предвиђа могућност оснивања Европског акционарског друштва. И за ово друштво предвиђена је правна форма акционарског друштва. Акционари ни у Европском друштву не одговарају за обавезе друштва, осим у случају пробијања правне личности, тј. у случају злоупотребе правила о ограниченој одговорности. На питања која нису посебно регулисана сходно се (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме